POLITIK Aftaler

Arbejdstidsaftale for lærere og bh.kl.ledere i Roskilde Kommune

aftale 2019
Aftalen er i hus

Her kan du læse den fulde aftale


Roskilde Lærerforening har i dag underskrevet en aftale med Roskilde kommune om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere.

Det er resultatet af en årelang proces, der nu er blevet udmøntet i en aftale. Roskilde Lærerforening er tilfreds med, at der nu er sat et maksimum for antallet af undervisningstimer og at der er en gensidig forpligtelse til et samarbejde båret af tillid og dialog.

Det er Roskilde Lærerforenings klare holdning, at ordentlige arbejdsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere vil øge mulighederne for at levere undervisning med kvalitet og lykkes med den komplekse opgave som lærerarbejdet er.

Vi håber og tror, at der med denne aftale sættes en fælles retning for skolevæsenet i Roskilde – Først og sidst til fordel for dem, det hele handler om: børnene

 

Tina Svarre Hasselager
Formand
 

 

Spørgsmål og svar