ARBEJDSLIV

TR og arbejdsstederne

Her følger informationer om de forskellige arbejdspladser der er under Roskilde Lærerforening samt kontaktdata til TR, TRS og AMR på den enkelte arbejdsplads

Tillidsrepræsentantens arbejde er af afgørende betydning for det enkelte medlem og dermed for Roskilde-/Danmarks Lærerforenings eksistensberettigelse. Det er derfor vigtigt med tydelighed og afklaring af forventninger omkring tillidsrepræsentantens arbejde.

TR-ABCén beskriver i kort form krav og forventninger til tillidsrepræsentantarbejdet i Roskilde Lærerforening. Det vil sige, hvad der som minimum forventes af tillidsrepræsentantarbejdet på det enkelte arbejdssted, i Roskilde Lærerforening og som Danmarks Lærerforenings repræsentant på arbejdsstedet.


Pjecen skal således være en hjælp og vejledning for den enkelte tillidsrepræsentant i det daglige arbejde ligesom pjecen også beskriver, hvad det enkelte medlem kan forvente af tillidsrepræsentantens daglige arbejde. Pjecen beskriver ikke udtømmende alle opgaver. Herfor henvises til Danmarks Lærerforenings vedtægter samt central og kommunal aftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Spørgsmål og svar
Få tilsendt....

RLFnyt - nyheder direkte på mail