POLITIK Aftaler

MED-aftale

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune

Link til aftalen