POLITIK Aftaler

TR-aftale

Denne aftale er indgået efter bestemmelserne i Rammeaftale for medindflydelse og medbestemmelse §17 stk. 1-6 og Roskilde Kommunes MED-aftale

Aftalen omfatter tillidsrepræsentanter valgt af og blandt lærere og børnehaveklasseledere omfattet af Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.

Aftalen har virkning fra den 1. august 2022.

Se aftalen her...........