RLF

Generalforsamling

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Den indkaldes ved opslag på skolerne/arbejdsstederne og annonceres i ”Folkeskolen” samt ved opslag på hjemmesiden og facebook

Generalforsamlingen afvikles efter følgende overordnede plan:

  • formandens mundtlige beretning
  • debat, vedtagelser, resolutioner m.v.

Næste generalforsamling er den 19. marts 2026

Få tilsendt....

RLFnyt - nyheder direkte på mail