MEDLEM Spørgsmål og svar

Medicinering

medicinering
Her er der behov for en klar aftale. Roskilde Lærerforening opfordrer alle skolerne til at få udarbejdet retningslinier!

At udlevere medicin til elever er ikke en læreropgave.

Der kan dog på nogle skoler være opstået en praksis, hvor en lærer påtager sig at udlevere medicin. Det anbefales derfor, at der fastlægges retningslinier for, hvordan skolen opbevarer og uddeler medicinen.

I sådanne retningslinier kan følgende indgå:

* at der er tale om en opgave lærere kan påtage sig, men ikke blive pålagt
* at hvis en lærer har påtaget sig opgaven, skal der foreligge en skriftlig meddelelse om, hvilken elev det drejer sig om, hvilken medicin og hvilket tidspunkt, det skal gives på
* at ledelsen udarbejder og opbevarer en samlet oversigt over de elever, der skal have medicin – og hvem der har ansvaret for udleveringen
* hvordan man klarer situationen, hvis der er vikarer
* at det er ledelsens ansvar, at medicinen opbevares forsvarligt på skolen
* at evt. ændringer i elevens medicinering skal meddeles skriftligt til skolen

Som inspiration til arbejdet henvises til:

- Vedtaget i OMU maj 2021: "Retningslinjer for medicingivning, samt hygiejne og plejeopgaver i skoler, SFO´er og klubber"
- TR-udsendelse nr. 007/2014: "Medicinering af elever og andre omsorgsprægede opgaver"

 

Spørgsmål og svar