MEDLEM Spørgsmål og svar

Kontingent

Roskilde Lærerforening har central kontingentopkrævning

Opkrævningen foretages af hovedforeningen, men det er stadigvæk Roskilde Lærerforening der er den lokale kreds for medlemmer/lærere ansat i Roskilde Kommune. Dit kontingent fordeles mellem Roskilde Lærerforening og Danmarks Lærerforening.

Dette gælder også, hvis du er omfattet af aftalen om dobbeltorganisering mellem Dansk Psykolog Forening og Danmarks Lærerforening. 

Kontingentsatser pr. 1. april 2024

Kvartalsmæssig opkrævning   RLF   DLF   I alt
Medlemmer i arbejde, fraktion 1 og 2    300,00   229,00   1.587,00
Bevilget 50% nedsættelse   150,00   114,50    793,50

 

Årlig opkrævning

           
Pensionister, fraktion 4
(stiger pr. 1.1.2025)
  20,00   75,00     1.140,00
Særlige medlemmer, fraktion 6   33,00   98,00  

1.572,00

 

Spørgsmål og svar