Medlemmer

 • Fakta om kredsen

  Sti: https://roskildelaererforening.dk/rlf/fakta-om-kredsen 18. januar 2024

  Roskilde Lærerforening er den lokale del af Danmarks Lærerforening - Forening for undervisere i folkeskolen, specialundervisere for voksne samt formidlere i ernæring og sundhed.

 • Kontingent

  Sti: https://roskildelaererforening.dk/medlem/spoergsmaal-og-svar/kontingent 6. november 2023

  Roskilde Lærerforening har central kontingentopkrævning

 • Vedtægter

  Sti: https://roskildelaererforening.dk/rlf/vedtaegter 24. oktober 2023

  Roskilde Lærerforenings formål og overordnede arbejde er beskrevet i vedtægterne

 • Generalforsamling 2023

  Sti: https://roskildelaererforening.dk/rlf/generalforsamling/generalforsamling-2023 17. januar 2023

  Roskilde Lærerforenings ordinære generalforsamling den 10. marts 2023. Generalforsamlingen afholdes på ZBC, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

 • Pensionistarbejdet i RLF

  Sti: https://roskildelaererforening.dk/medlem/pensionister/pensionistarbejdet-i-rlf 7. oktober 2022

  Vedtaget på kredsstyrelsesmødet den 13. april 2010

 • Generalforsamling 2024

  Sti: https://roskildelaererforening.dk/rlf/generalforsamling/generalforsamling-2024 12. januar 2024

  Roskilde Lærerforenings ordinære generalforsamling den 13. marts 2024 kl. 16.30.

 • Udmeldelse

  Sti: https://roskildelaererforening.dk/medlem/medlemskab/udmeldelse 6. november 2023

  Læs om udmeldelse, som skal ske skriftligt til din kreds.

 • Medlemsundersøgelse - 2009

  Sti: https://roskildelaererforening.dk/politik/medlemsundersoegelser/tidligere-medlemsundersoegelser/medlemsundersoegelse-2009 13. november 2023

  Medlemsundersøgelsen 2009 drejede sig om rekruttering og fastholdelse af lærere i Roskilde Kommune

 • Kontingentsatser

  Sti: https://roskildelaererforening.dk/medlem/medlemskab/kontingentsatser 6. november 2023

  Når du har meldt dig ind i Danmarks Lærerforening, skal du betale kontingent. Dit kontingent afhænger af hvilken medlemsgruppe (fraktion), du tilhører.

 • Medlemsundersøgelse 2013-2014

  Sti: https://roskildelaererforening.dk/politik/medlemsundersoegelser/tidligere-medlemsundersoegelser/medlemsundersoegelse-2013-2014 13. november 2023

  Roskilde Lærerforenings medlemsundersøgelse 2013/14 Baggrunden i år er, at Roskilde Kommunes skolevæsen står over for inklusionsudfordringer, som har stor betydning for lærernes og børnehaveklasselærernes arbejde.


 • Her vises 1 til 10 ud af 14

  1 2

Udvalgte emner