Stemt ud af "sparekataloget"

Forslaget om at øge lærernes undervisningstid med 15 timer blev stemt ud af ”sparekataloget”!
Uddrag fra referat af møde i Skole- og Børneudvalget 16.august 2022:

"Skole- og Børneudvalget, 16-08-2022, pkt. 95

Ad 1.: Godkendt.
I forhold til omstillingspuljen gennemgik udvalget alle forslag i sagen, som blev sat til afstemning:
………………
Øge lærernes undervisningstid med 15 timer om året: For stemte Bent Jørgensen (V), Imod stemte Jeppe Trolle (B), Mads Præstegaard (F), Jette Henning (A), Chili Preisler-Andersen (A) Birgitte Bakholt (Ø).
Dermed er forslaget ikke sendt videre". (Vores fremhævelse)

Læs hele referatet her:

Emner

Målgruppe