ARBEJDSLIV TR og arbejdsstederne

Absalons Skole

Tillidshverv pr. 1.8.2018:

Tillidsrepræsentant
Per Skovsgaard
Tlf.: 2334 6623
uv2y32a4@skole.roskilde.dk

Tillidsrepræsentantsuppleant/arbejdsmiljørepræsentant

Mikkel H. Rasmussen
holm.rasmussen@hotmail.com

Absalons Skole er beliggende i Roskilde midtby, Absalonsgade 2, 4000 Roskilde. Det er kommunens byskole. På Absalons Skole går der ca. 700 elever. Disse elever er fordelt på 30 klasser. Der er pt. 50 fastansatte lærere på skolen. Der er knyttet SFO og klub til Absalons Skole.

På Absalons Skole prioriterer vi:
• Tryghed / udfordringer for elverne
• Inkluderende fællesskaber
• Læring, læringsmål og læringsmåder
• Forældresamarbejde
• Gensidig respekt
• Høj faglighed

 

Spørgsmål og svar