Ukloge Rammebesparelser i Roskildes folkeskoler

besparelser
Roskilde Lærerforenings kredsstyrelses læserbrev

Kredsstyrelsen har sendt et læserbrev i dag til de lokale medier.

Du får det her i den fulde længde:

Ukloge Rammebesparelser i Roskildes folkeskoler.

Roskilde Lærerforening ser med stor bekymring på de forslåede rammebesparelser i forbindelse med indgåelsen af budget 2021. Besparelserne vil betyde fyringer af dygtige lærer, forringelse af undervisningen for folkeskolens elever, og kan især ramme indsatsen for udsatte børn i kommunen.

I Roskilde bruger vi færre penge pr. elev, end gennemsnittet af landets folkeskoler. Samtidig ligger vi i den bedste tredjedel, hvad afgangskarakterer angår. Vores udgangspunkt er altså, at vi har en god – og ikke en dyr folkeskole i Roskilde.

Vi ved, at Coronasituationen også i 2021 vil koste øgede ressourcer til en langt højere grad af fleksibilitet både ift. ledelse og planlægning og ift skolens daglig praksis. Set i dette lys, giver det ingen mening, at skolerne skal presses økonomisk og på antallet af personaler.

Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde en lav andel af elever, som benytter sig af et specialtilbud. Det betyder ikke, at Roskilde Kommune har færre elever med særlige behov. Det betyder, at flere børn er inkluderet i de almindelige klasser. Antallet af børn og unge med diagnoser stiger, og lærerne er allerede nu udfordrede i at kunne levere en god undervisning, som tilgodeser både den samlede klasse og de børn, som bør tages særligt hånd om for at kunne nyde godt af undervisningen og af klassens fællesskab. Kortsigtede rammebesparelser på almenområdet hænger ikke sammen med Roskildes ønsket om en mere kvalificeret specialundervisning!

Efter nogle konfliktfyldte år på folkeskoleområdet arbejdes der også lokalt i Roskilde på at genopbygge og forstærke den tillid og det gode samarbejde mellemledere og medarbejdere, som er helt afgørende for, at den enkelte skole fungerer godt. Nu lægger politikerne op til, at skolerne selv skal finde besparelserne, og at disse besparelser skal gennemføres på en måde, så borgerne ikke vil opleve serviceforringelser. Alle ved, det ikke er muligt, og med denne øvelse, mener vi, at politikerne lægger ansvaret fra sig og sætter lederne i en situation, hvor de kommer til at skulle presse deres medarbejdere endnu mere, end de er i forvejen. Det er ikke godt for et styrket samarbejde.

Så kære politikere: Pas på vores folkeskoler. Styrk arbejdet for de sårbare børn og unge. Bak op om et stærkere samarbejde og dermed en øget kvalitet på skolerne. Træk rammebesparelserne tilbage!

Kredsstyrelsen i Roskilde Lærerforening

Tina Svarre Hasselager
Karen Asholt Pedersen
Kresten Dahlmand Andersen
Claus Møller Vollbehr
Lis Villum Sørensen
Rune Mikael Kent
Phillip Larsen
Christian Pedersen
Anna Bondo Nielsen

Emner

Målgruppe