Efterårsferie

Efterårsferie
RLFnyt 9. oktober 2020

Efterårsferie
Uge 42 er den ene af lærernes fem ferieuger i Roskilde Kommune. Det nye ferieår startede 1. september 2020, og vi har derfor kun optjent 2,08 feriedage. Langt de fleste lærere får forskudsferie, men hvis du er nyansat, så vil du blive trukket i din oktoberløn, da du ikke har optjent nok feriedage. Derfor skal du huske at melde dig ledig på Jobcenteret eller på www.jobnet.dk på den første ledighedsdag. Når du er tilmeldt jobcenteret, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i de dage, hvor du får dagpenge og må bl.a. ikke holde ferie i udlandet.

Løn
Den 1. oktober steg vi i løn. De forudlønnede lærere burde kunne se det på deres lønseddel. Ved overenskomsten blev det aftalt, at lærerne skulle stige 0,70%. Det blev til 0,79% inklusiv reguleringsordningen. Der er ikke flere lønstigninger tilbage i denne overenskomstperiode.

Den 5. oktober er FN’s internationale lærerdag
I over 100 lande fejres Lærerens Dag 5. oktober. Fokus er på lærerens vitale rolle både som underviser, men også som medvirkende til at udvikle aktive medborgere i et moderne samfund. Lærerens Dag er også med til at sætte fokus på, at uddannelse er en fundamental menneskeret.

I Uganda kæmper lærerne en brav kamp for, at eleverne ikke dropper ud, imens skolen er lukket. En stor del af børnene er flygtninge fra Sydsudan, der bor i en flygtningelejr. Lærerne forsøger efter bedste evne at nå ud til dem alle med hjemmeundervisning. Men det er under ekstremt vanskelige arbejdsforhold. Det er meget vigtigt at fastholde dem, for jo længere tid, børnene er væk fra skolen, desto større er risikoen for, at de aldrig vender tilbage. Men det er farligt arbejde pga. risikoen for smitte med coronavirus. Lærerne i flygtningelejren har brug for basal corona-beskyttelse, så de kan blive ved med at udføre den lærergerning, de elsker så højt – og så eleverne kan fortsætte læringen derhjemme, mens skolen er lukket.

Støtten går til at lærere i Uganda kan få et genanvendeligt mundbind, så de kan undervise børnene på forsvarlig vis. Roskilde Lærerforening støttede på vegne af lærerne i Roskilde projektet i Uganda med 2.000 kr.


God efterårsferie til alle

Rune Kent
Roskilde Lærerforening

Emner

Målgruppe