Julehilsen fra DLF´s formand

Gordon

Kære kollega

Når historien om 2020 skal skrives, bliver hovedoverskriften corona. Alle dele af samfundet er blevet udfordret, og mange af vores medborgere er ramt. På helbred, på økonomi og på deres sociale liv. Alle medlemmer af Danmarks Lærerforening, uanset hvor I er ansat, har oplevet store omvæltninger på arbejdspladserne. Vi er alle sammen mere eller mindre ramt af pandemien, men når vi kigger os omkring i den store verden, er vi alligevel forholdsvis godt stillet i Danmark – både  på skole- og undervisningsområdet og generelt i vores samfund. Hvorfor mon det? En helt afgørende faktor er vores samfundsmodel og den danske model på arbejdsmarkedet. Vi er gode til at samarbejde, finde løsninger og tage ansvar.

Undervisningen er blevet gennemført under helt særlige vilkår både under forårets nedlukning og nu med nye tiltag, mens smitten igen er blusset op. I har stået i en utroligt vanskelig situation, men I har fundet løsninger og gennemført undervisning og har givet eleverne en så tryg hverdag som muligt. I fortjener alle en stor tak for indsatsen!

Danmarks Lærerforening har gennem hele coronaperioden været i tæt kontakt med regeringen, myndighederne og arbejdsgiverne.  Dels for at sikre et rimeligt undervisningsmiljø på skolerne, dels for at få løsnet nogle af de mest detaljerede krav til undervisningen. Det er flere steder blevet oplevet som en befrielse at kunne bruge energien på kerneopgaven, den gode undervisning, frem for på dokumentation eller pædagogiske modeprojekter.

Der er mange udfordringer og problemer, som stadig ikke er løst. Konstant skiftende omstændigheder, planlægning, der ryger på gulvet, eller undervisning, der skal laves om fra  dag til dag, fordi elever eller kolleger hjemsendes. Det kan tære på det psykiske arbejdsmiljø at arbejde på den måde, og det er vigtigt, at samarbejdet med kolleger og ledelse er godt. Og så har det været en særlig opgave et tage hånd om de elever, som i forvejen er udsatte.

Men overordnet har skolerne og undervisningen fungeret – også da krisen ramte. Vi kunne, da vi skulle.

Situationen har skabt respekt i hele samfundet om vores arbejde i folkeskolen, på SOSU-skolerne, Frie Fagskoler, og i den pædagogisk psykologiske rådgivning. På Christiansborg har vi oplevet en vilje til dialog og til at lytte til lærerne, som vi har efterlyst i mange år. Det giver os et godt afsæt for samarbejdet om at sikre bedre rammer og vilkår for jeres arbejde i det  kommende år.

I august blev der omsider indgået en arbejdstidsaftale mellem Danmarks Lærerforening og KL. Den træder i kraft i løbet af 2021 – og vi er i fuld gang med at realisere aftalen. Aftalen betyder et forpligtende samarbejde mellem ledelse og lærere og mellem kommune og kreds om prioritering af arbejdstiden. Danmarks Lærerforening tager ansvar for, at samarbejdet bliver til gavn for din og dine kollegaers arbejdssituation. Vi vil støtte din tillidsrepræsentant i den nye og  vigtige rolle i drøftelserne med ledelsen om prioritering af opgaverne på skolerne, og med at I alle inddrages og får mulighed for at byde ind med jeres bidrag på ”samarbejdsmødet”, som er beskrevet i aftalen. I ”skoleplanen”, som også er beskrevet i aftalen, skal der være beskrivelser og prioriteringer af undervisning og forberedelse samt de andre opgaver, der skal løses. Såvel din tillidsrepræsentant som din skoleleder får brug for din og kollegaernes aktive opbakning i samarbejdet. Vores  kollegaer, der har staten eller regionen som arbejdsgiver, mangler stadig en arbejdstidsaftale. Den forhandler vi om i disse dage. Vi kan ikke bare kopiere aftalen fra det kommunale område, men vi må og skal finde løsninger, som passer til de konkrete skoler i stat og regioner. Vi er ikke tilfredse, før ALLE medlemmer er omfattet af en arbejdstidsaftale!

2021 bliver et overenskomst-år. Vi har netop udvekslet vores krav med arbejdsgiverne, og de egentlige forhandlinger starter efter  nytår. Det bliver ikke let i skyggen af corona-pandemiens økonomiske eftervirkninger. Jeg vil arbejde for, at vi på tværs af alle organisationerne på det offentlige område kan holde fast i det samarbejde og fællesskab, som tidligere har vist sin styrke under svære OK-forhandlinger.

2021 bliver et år med muligheder for at få større indflydelse på folkeskolens udvikling. Men det bliver desværre også et år præget af store udfordringer og en global krise, vi reelt ikke kender omfanget af  endnu. Det er mit nytårsønske, at vi kommer godt gennem krisen i kraft af fællesskabets styrke og med håbet i behold.


Jeg ønsker dig og din familie en glædelig jul og ”et meget bedre nyt år”!


Med venlig hilsen
Gordon Ørskov Madsen
      

Emner

Målgruppe