RLF

Referater

Referater fra kredsstyrelses- og tillidsrepræsentantmøder indeværende år og to forudgående år.

Som hovedregel afholdes der hver måned 2 kredsstyrelsesmøder og 1 tillidsrepræsentantmøde med orientering om og drøftelse af aktuelle emner og problemstillinger, - alt lige fra det kommunale budget, udmøntningen af sygefraværspolitikken på arbejdsstederne og til foreningens tanker om fremtidens skole.    

Spørgsmål og svar
Find din AMR

Find din AMR på din arbejdsplads

Få tilsendt....

RLFnyt - nyheder direkte på mail