RLF Generalforsamling

Generalforsamling 2018

Roskilde Lærerforenings generalforsamling den 7. marts 2018

Der blev afholdt generalforsamlingen på Professionshøjskolen Absalon (tidl. UCSJ, Forskerparken 4, 4000 Roskilde.

Bilag lægges op løbende:

 • Referat kan fås ved henvendelse til kredsen
 • Formandens mundtlige beretning
 • Endelig dagsorden
  Bilag 1 
  Bilag 2
  Desuden RLFnyt 28. februar - Valgnummer med præsentation af kandidaterne jf. vedtægternes §11 
  Ovenstående udsendt til TR den 28. februar 2018 via mail - til videre formidling
 • Udsendelse af skriftlig beretning til tillidsrepræsentanterne (14. februar 2018). Medlemmer uden TR kan hente et eksemplar på kredskontoret - eller sende en mail til 041@dlf.org og modtage den elektronisk
 • Foreløbig dagsorden. Lagt på Folkeskolen den 23. januar 2018. Udsendt på mail til tillidsrepræsentanterne til videre formidling den 24. januar 2018