Roskilde Lærerforening på kongressen

Roskilde Lærerforenings kongresdelegerede deltog i kongressen - her indtryk fra den

De store emner på årets kongres var vedtagelse af foreningens folkeskoleideal, periodeforhandlinger og Ny Start, gearet til fremtiden og diverse vedtægtsændringer. Alle blev de dog behandlet i skyggen af det næstformandsvalg, som uden sammenligning var det, der fyldte mest i pauserne og til dels også under behandlingen af punkterne.

Læs RLFnyt omkring indtrykkene

Spørgsmål og svar

Emner

Målgruppe