Kommentar til debatmødet om folkeskolen

Kommentar til debatmødet om folkeskolen i Roskilde

Folkekirkens Skoletjeneste, Roskilde Stift og Roskilde Lærerforening afholdt d. 13. september et debatmøde under overskriften ”Hvad skal vi med folkeskolen”, hvor repræsentanter fra ni politiske partier deltog. Tak til de deltagende politikere fordi I bakker op om en stærk folkeskole i Roskilde – Det lover godt for fremtiden!  

Et nærtstående kommunalvalg prægede på godt og ondt debatten. Ærgerligt vi ikke nåede til kernen i en vigtig debat om folkeskolens fremtidige dannelsesrolle. Folkekirkens skoletjeneste, Roskilde stift og Roskilde Lærerforening overvejer at følge op med et målrettet skoledannelses arrangement i foråret. Her vil der forhåbentligt også være politikere og flere forældre der har lyst til at støtte op. 

Der var positive tilkendegivelser for folkeskolen, bl.a. tilkendegav Skole og Børneudvalgets formand Claus Larsen, at det ikke er tilsigtet at ramme den vidtgående specialundervisning ved den manglende prisfremskrivning til næste år, da den manglende prisfremskrivninger kun er tiltænkt indkøb af varer og ikke aflønning af pædagogisk personale.

Flere deltagende lærere og politikere var på mødet optaget af lærernes arbejdsforhold. Denne debat er fortsat efterfølgende på flere sociale medier, hvor bl.a. vores borgmester er gået ind i debatten. Jeg vil derfor tilføje følgende kommentar til Dagbladets artikel fra d. 14. september og den efterfølgende debat om lærernes arbejdsforhold: - I Roskilde eksisterer et administrationsgrundlag, som borgmesteren (i samarbejde med Roskilde Lærerforening) har været hovedarkitekten bag. Papirets intentioner er gode, men desværre udfoldes intentionerne ikke. Lærerne oplever ikke at papirets intentioner gælder, når deres arbejdsforhold drøftes. Derfor foreslog Roskilde lærerforening ved seneste forhandling en økonomisk ressourceneutral læreraftale. En aftale der kan afholdes indenfor det eksisterende skolebudget, da skolerne kun er forpligtet til at gøre deres bedste for at holde lærernes undervisningstimetal på indtil 26 lektioner pr. uge. Denne garanti tilbydes for øvrigt lærere i flere nabo kommuner. Erfaringen siger dog at trods borgmesterens oprigtige ønske og indsats for ro om folkeskolen og lærernes arbejdsforhold, så opnås dette kun ved politisk deltagelse fra borgmesterens eller anden politisk udpeget forhandlingsperson.

Alle politiske partier ønskes fortsat en god valgkamp med fokus på gode folkeskoler.

Peter Hansen, formand for Roskilde Lærerforening

Spørgsmål og svar

Emner