RLFnyt 19. maj 2017

Medlemsundersøgelsen 2017 er behandlet. I perioden
3. til d. 16. februar 2017 sendte Roskilde Lærerforening et spørgeskema til
lærerne og børnehaveklasselederne på skolerne i Roskilde Kommune med henblik på, at få dokumenteret viden om inklusion og generelle arbejdsvilkår. Hensigten er at kunne dokumentere og skabe debat om de arbejdsvilkår lærernes tilbydes. Det vil kunne bruges i vores bestræbelser på at skabe bedre vilkår for lærerne i Roskilde.Spørgsmål og svar

Målgruppe