MEDLEM Spørgsmål og svar

Kontingent

Roskilde Lærerforening har central kontingentopkrævning

Opkrævningen foretages af hovedforeningen, men det er stadigvæk Roskilde Lærerforening der er den lokale kreds for medlemmer/lærere ansat i Roskilde Kommune. Dit kontingent fordeles mellem Roskilde Lærerforening og Danmarks Lærerforening.

Dette gælder også, hvis du er omfattet af aftalen om dobbeltorganisering mellem Dansk Psykolog Forening og Danmarks Lærerforening. 

Kontingentsatser pr. 1. april 2015

(Månedeligt)   RLF   DLF   I alt
Medlemmer i arbejde, fraktion 1 og 2*    50,00   100,00   150,00
Bevilget 50% nedsættelse   25,00   50,00    75,00
Pensionister, fraktion 4   20,00   71,00     1.092,00 (årligt)  
Særlige medlemmer, fraktion 6   11,00   94,00  

1,260,00 (årligt)

*Konfliktkontingent er på +420 kr. om måneden.

Spørgsmål og svar
Find din AMR

Find din AMR på din arbejdsplads