OK18

Følg med i forhandlingerne om en fornyelse af overenskomsterne på det offentlige område
Ok18 Words Lille

Her kan du holde dig opdateret ift de løbende forhandlinger - der er link til KonfliktABC - et opslagsværk som giver svar på mange spørgsmål ift evt. konflikt.

Roskilde Lærerforening sendte en mail til alle tillidsrepræsentanterne den 27. februar kl. 12:18. Som distribueres videre til alle medlemmerne på vores arbejdspladser.

Kære medlem

(TR bedes orientere sig og videresende til sine medlemmer)

Med sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne rykker en arbejdsmarkedskonflikt på hele det offentlige område desværre nærmere.

Parterne har endnu 36 timer, og forligskvinden har indkaldt parterne til første mæglingsmøde torsdag.

Desværre ser situationen vanskelig ud, da arbejdsgiverne slet ikke ønsker at anerkende frie forhandlinger og bl.a. ikke vil indgå aftale omkring:

  • En lønudvikling der sikrer en reallønsfremgang
  • En arbejdstidsaftale som ikke stiller lærerne ringere end andre offentligt ansatte
  • At den betalte frokostpause opretholdes

En anden slags konflikt end i 2013:

Heldigvis står hele fagbevægelsen sammen denne gang. En evt. konflikt vil omfatte alle lønmodtagere i det offentlige, herunder (skole-)lederne der også udtages til en evt. konflikt.

Fagbevægelsen koordinerer en evt. strejke med 10-15 % medlemsdeltagelse med henblik på at gøre en konflikt, så virkningsfuld som muligt. Fredag offentliggøres hvilke arbejdspladser der er omfattet af en evt. konflikt.   

Kredsstyrelsen i Roskilde lærerforening er enige om, at vi ikke vil gentage konfliktformen fra 2013.

Vi vedhæfter vores konflikt ABC til generel orientering, hvor du kan læse om konfliktvilkår ved ferie, på barsel, orlov eller tilsvarende, som tjenestemand og meget andet.

Kredskontoret og tillidsrepræsentanter svarer fortsat på henvendelser vedr. vilkår under en konflikt.

Vedr. ferieafholdelse under en konflikt; ferie påbegyndt frem til en konflikt starter kan afholdes. Hvis du har aftalt ferie i en periode med start efter en konflikt, så bedes du kontakte din tillidsrepræsentant eller Roskilde Lærerforening.

En konflikt kan tidligst påbegyndes d. 3. april, og kan yderligere udsættes op til en måned af forligskvinden.  

Venlig hilsen Tina og Peter
Roskilde Lærerforening  


Vi har valgt at linke til OK18 på Danmarks Lærerforenings hjemmeside, da den løbende opdateres.

Klik på dette LINK - så overføres du direkte til OK18-siden på DLF

Her kan du læse om OK18, om vores krav, om hvad vi kæmper for mv.