MEDLEM

5. oktober 2010

café-eftermiddag den 5. oktober

Den 5. oktober, som er Lærerens dag, havde vi i Roskilde Lærerforening besøg af DLF`s internationale konsulent Flemming Sørensen.

Flemming fortalte om sit arbejde med at støtte de faglige foreninger i 9 lande i Afrika og i Nepal, - og dermed hjælpe lærerne med at få tålelige arbejdsforhold i disse lande.

Vi startede café-eftermiddagen med en verdenspremiere, ved at se DLF`s spritnye film om DLF i Sierra Leone. Vi så hvordan foreningen støtter op om landets lærerorganisation centralt og med at efter-/videruddanne tillidsfolk rundt om i Sierra Leone.

I DLF bidrager vi med international bistand for et beløb svarende til 0,7 % af vores kontingent. Et beløb der er anbefalet af FN.

Bistanden består af forskellige internationale bistandsprojekter, hovedsagligt støtte til opbygning af faglige organisationer i udvalgte udviklingslande.

DLF startede sit internationale bistandsprojekt for 27 år siden, det første donorland var Kenya. I Kenya er lærerforeningen nu så stærk en organisation, at lærerorganisationen i Kenya en ligeværdig, anerkendt forhandlingspart overfor regering og lokale arbejdsgiver. Lærerne i Kenya får i forhold til landets økonomiske niveau en god løn, og DLF forventer indenfor højst fem år at trække sit engagement ud af Kenya. Forholdene er meget forskellige i de lande DLF støtter, og afhænger i høj grad af kulturelle og strukturelle forhold. 

Det var en hyggelig og informativ café-eftermiddag, som foreningen glæder sig til at gentage den 2. november.