MEDLEM

2. november 2010

café-eftermiddag den 3. november

Den 3. november kommer nyudnævnt formand for Fagligt Udvalg, og tidligere formand for Århus Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen og diskuterer den aktuelle politiske situation i foreningen og de udfordringer vi står overfor.

Tirsdag den 3. november havde vi besøg af Gordon Ørskov Madsen, nyvalgt formand for Fagligt Udvalg i Danmarks Lærerforening.

Gordon mødte veloplagt frem, og holdt oplæg for de fremmødte om flere af de aktuelle sager, der behandles centralt i Danmarks Lærerforening. Gordon redegjorde for foreningens oplevelse af det manglende samarbejde med undervisningsministeren om statsministerens stort opslået ”Partnerskab for folkeskolen”. Efter at ministeren har smidt DLF og de øvrige parter ud af partnerskabet, så varsler regeringen med flere ændringer på folkeskoleområdet i nærmeste fremtid. Selvom det konkrete indhold ikke er kendt, så regner Gordon med, at der bliver forslag til lovændringer indenfor områderne; undervisningsbegrebet, undervisningstimetallet, øget kompetence til kommunerne og indenfor specialundervisningen. Ændringer indenfor specialundervisningen er varslet, bl.a. med begrundelse i at området er meget dyrt og påvirker kommunernes økonomi kraftigt. Flere af de tilstedeværende spurgte ind til området, bl.a. med baggrund i varslet ændringer indenfor specialundervisningen i Roskilde. Gordon fremdrog en spændende pointe i denne debat, idet han fremlagde et potentielt scenarie, hvor der sker en flugt fra skoler med mange ressourcekrævende elever/dårlig økonomi, hvilket vil forværre disse skolers problemer, og derved er en ond spiral startet. Begrundelse for denne påstand havde Gordon bl.a. i en KL-rapport der viser, at de fleste forældre er tilfredse med folkeskolen, men ikke er tolerante overfor anderledes børn, der kræver ekstra opmærksomhed. Herved vil skolerne stå i et krydspres mellem stigende forældre forventninger og faldende ressourcer.

Til de kommende overenskomstforhandlinger OK11 gentog Gordon, at udsigterne til lønfremgang er yderst beskedne, da vi allerede inden forhandlingerne er gået i gang skylder 1,23 % af vores lønsum. At vi skylder penge væk før vi har forhandlet løn, det skyldes den særlige reguleringsordning i forhold til det private arbejdsmarked. Denne ordning har de sidste 25 år sikret os, at vi har fået ekstra lønfremgang og ikke er faldet bagud i forhold til det private arbejdsmarked. Men denne gang skal vi så, for første gang nogensinde betale lønkroner tilbage, fordi lærerne har haft større lønfremgang, end der har været på det private område. 

Til sidste kom Gordon med en række bud på en fremtidig kommunikationsstrategi, hvilket affødte mange kommentarer. Tiden var efterhånden blevet 17.00 så det var tid til at afslutte cafe-eftermiddagen, men enkelte blev og diskuterede videre, efter Roskilde Lærerforening havde takket Gordon for en spændende og inspirerende eftermiddag.