ARBEJDSLIV TR og arbejdsstederne

Tiendeklasse Center Roskilde

Tillidshverv pr. 1.8.2018:

Tillidsrepræsentant

Anne Marie Williams
Tlf.: 4630 0480  
williams@mail.dk

Tillidsrepræsentantsuppleant
Freja Sohrbeck-Nøhr
frejanohr@gmail.com

Arbejdsmiljørepræsentant

Tonny Krickau Petersen
tonnykrickau@gmail.com 

TCR giver unge i tiendeklasse mulighed for faglig udvikling, blive afklaret om videre uddannelsesforløb og for at blive mere studieparate. TCR tilbyder, udover obligatorisk undervisning, undervisning på bl.a. følgende linjer:
Liv & Sundhedslinjen
EUDIO
Kunst & Designlinjen
Fag & Trivselslinjen
Idrætslinjen
Sprog & Kulturlinjen
Naturfagliglinje
Derudover er der to ugers brobygningsforløb i løbet af året, som indeholder et undervisningsforløb på en ungdomsuddannelse fx HHX, EUD, STX, HTX, EUX og lign, som eleverne selv har valgt.
Skoleåret afsluttes med mulighed for at gå til mundtlig og skriftlig prøve i dansk, engelsk og matematik i FP9 eller FP10.


Retningslinier

Diverse

Referat af møde i LMU den 8. april 2016    
Referat af møde i LMU den 4. marts 2016    
Referat af møde i LMU den 3. februar 2014    
Referat af møde i LMU den 9. januar 2014    
Spørgsmål og svar