ARBEJDSLIV

Specialcenter Roskilde - Afdeling Ungdom

Specialcenter Roskilde - Ungdom

Tillidshverv pr. 1.8.2019:

Tillidsrepræsentant/Tillidsrepræsentantsuppleant/Arbejdsmiljørepræsentat

Specialcenter Roskilde. Ungdomsafdelingen på Sognevej 50, Gundsø, Roskilde, tilbyder undervisning og socialpædagogiske fritidstilbud til unge med særlige behov.

Spørgsmål og svar