ARBEJDSLIV

Fjordskolen - Lysholm

Fjordskolen Afdeling Lysholm

Tillidshverv pr. 1.8.2018:

Tillidsrepræsentant
Lene Bjerrum
lene-b-jerrum@hotmail.com

Tillidsrepræstentantsuppleant
Morten Kinch
mortenkinch@privatmail.dk

Arbejdsmiljørepræsentant
Susanne Kirkeby
susanne.kirkeby@gmail.com

Lysholm er en skole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, samt fysisk-og psykisk handicap.

Skolen er karakteriseret ved i undervisningen at lægge stor vægt på at udvikle og støtte elevernes kompetencer og mål ud fra deres individuelle undervisningsplan.

Undervisningen tager ligeledes udgangspunkt i temaaktiviteter, hvori fag/samlinger af fag indgår.

Mange undervisningsmaterialer fremstilles selv af lærerne, ligesom der bruges al den nye teknologi, der er til rådighed for at lette elevernes kommunikation og indlæring f. eks talemaskiner, forskellige kontakter, toutchskærme, mv.

Spørgsmål og svar