ARBEJDSLIV TR og arbejdsstederne

PPR Roskilde

Tillidshverv pr. 1.8.2019:

Tillidsrepræsentant
Pernille Olsen
pernilleo@roskilde.dk   

Tillidsrepræsentantsuppleant
Alma Manley
alma9000@gmail.com

Arbejdsmiljørepræsentant
Mette Hartmann
metteghm@roskilde.dk


De danmarkslærerforeningsorganiserede i inklusionscentret er talehørekonsulenter, specialkonsulenter og pædagogiske psykologer.

Inklusionscentret er en specialistenhed, som rådgiver og vejleder institutioner og skoler med børn i 0-18 års området.

Spørgsmål og svar