ARBEJDSLIV TR og arbejdsstederne

Peder Syv Skolen

Tillidshverv pr. 1.8.2018:

Tillidsrepræsentant
Jesper Brandt Hansen
jever13@gmail.com

Tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant
VAKANT

Peder Syv skolen er en 2 sporet skole med ca. 350 elever og 31 lærerer.

Vi vægter vores kollegiale arbejdsmiljø meget højt og scorer hver gang særdeles højt i diverse trivselsundersøgelser foranlediget af kommunen.

Skolens vision:

Peder Syv Skolen er et sted,
hvor alle har venner,
er glade for at være,
og alle lærer

Skolens værdier:
Fællesskab
Nysgerrighed
Selvværd

Undervisningen skal udfordre og engagere eleverne og derved fremme lysten til at lære. Herved bliver der skabt et godt fundament, som kan give den enkelte elev det bedste udgangspunkt for en
indholdsrig fremtid.

Spørgsmål og svar