ARBEJDSLIV TR og arbejdsstederne

Lynghøjskolen

Tillidshverv pr. 1.8.2018:

Tillidsrepræsentant
Mette Nissen Ruus
ruusisk@mail.tele.dk 

Tillidsrepræsentantsuppleant
Elisabeth Flensburg Justesen
eli.justesen@gmail.com

Arbejdsmiljørepræsentant
Ea Krüth Nielsen
ea_kryth@hotmail.com

Lynghøjskolen er beliggende i Svogerslev.

Lynghøjskolen er en tre sporet skole med ca. 600 elever og 45 lærere, 1 skoleleder, en administrativ leder og en pædagogisk afdelingsleder. Skolen er organiseret i selvstyrende team. Fra 0. - 5. årg. i vandrette team og 6. – 9. årg. i lodrette team. Med enkelte undtagelser underviser man udelukkende i sit team. Til skolen er der tilknyttet to SFO` er Viben med elever fra 0. – 1.årg og Lærken med elever fra 2. – 3. årg. Her er en centerleder og en afdelingsleder, samt 16 pædagoger.  

Du kan læse mere på skolens hjemmeside: http://lynghojskolen.skoleporten.dk/sp

 

 

Spørgsmål og svar