ARBEJDSLIV TR og arbejdsstederne

Baunehøjskolen

Tillidshverv pr. 1.8.2018:

Tillidsrepræsentant

Kirsten Bjelke
k@bjelke.eu

Tillidsrepræsentantsuppleant
Britta C. Andersen
britta.charlotte.andersen@skolekom.dk

Arbejdsmiljørepræsentant
Mette Domingo Dahlmann
mettedahlmann@live.dk  

Baunehøjskolen er en 2 og 3 sporet folkeskole med specialklassecenterfunktion.

Vi er ca. 72 pædagogiske medarbejdere og 540 elever på skolen.

Af skolens værdigrundlag fremgår, at skolen er en rummelig skole, hvor mangfoldighed og arbejdet med sociale kompetencer betragtes som værdifuldt.

Skolen har arbejdet målrettet med sundhed i en bred forståelse af begrebet og har fået tildelt Indenrigsministeriets ” Sundhedstegn ”.

Skolens fysiske rammer :

Nye skolemøbler i alle klasser. Nye møbler i personalerum.  Nye faglokaler i fysik, natur-teknik, hjemkundskab, billedkunst og musik. Etablering af smart-boards iværksat. Trådløs netopkobling og 110 bærbare PC`er.

Spørgsmål og svar